Pompy ciepła Rzeszów • Fotowoltaika • ElektroSol

Energia odnawialna Rzeszów i Okolice

ElektroSol

ul. Zbożowa 7
37-500 Jarosław
NIP: 8133626607

Telefon

+48 667 286 216

E-mail
d.marciak@elektrosol.pl

Czyste Powietrze 2022 – Dofinansowania UE

Odnawialne źródła energii • Rzeszów
Czyste Powietrze 2022 – beneficjenci, zasady, wysokość dofinansowania Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze działa z powodzeniem od wielu lat. Do końca 2021 roku złożono niemal 379…

Czyste Powietrze 2022 – Dofinansowania UE

cze 9, 2022 | Dofinansowania, Poradniki

Czyste Powietrze 2022 – beneficjenci, zasady, wysokość dofinansowania

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze działa z powodzeniem od wielu lat. Do końca 2021 roku złożono niemal 379 tysięcy wniosków, z czego 299 056 zakończyło się podpisaniem umowy. Od stycznia 2022 roku wprowadzono nowe regulacje, które mają za zadanie jeszcze bardziej zintensyfikować modernizację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W tym artykule informujemy, co dokładnie się zmieniło, jakiej wysokości dotację można otrzymać oraz jak wygląda ścieżka składania aplikacji.

Dotacja pompa ciepła – cel programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze powstał jako odpowiedź na wysoką emisję zanieczyszczeń wysyłaną każdego dnia do atmosfery z indywidualnych źródeł ciepła. Dwutlenek węgla, tlenki siarki czy azotu powstają głównie podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny. Wysoka i stale rosnąca liczba osób chorujących w wyniku kontaktu ze smogiem i pyłami wymusiła na ustawodawcy wdrożenie pilnych korekt, które umożliwiają dostęp do dofinansowania szerszemu gronu beneficjentów.

Dotacja pompa ciepła – kto może zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze?

Dotację na wymianę źródła ciepła mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program dedykowano obiektom istniejącym (nowe budownictwo będzie wspierane przez program Moje Ciepło).

O wsparcie mogą starać się osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 złotych. W szczególnych przypadkach dotacją są też objęte nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Dzieje się tak wtedy, gdy udział powierzchni przeznaczonej na jej prowadzenie nie przekracza 30% powierzchni użytkowej obiektu.

Program Czyste Powietrze – koszty kwalifikowane

Chcąc uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, musimy wymienić stare i nieefektywne źródło ciepła na nowe. Nie może być to jednak zmiana przypadkowa, gdyż nie każdy system ogrzewania jest wspierany.

Od 2022 roku usunięto z katalogu kosztów kwalifikowanych piece węglowe minimum piątej generacji. To znacząco zmiana, gdyż do tej pory z takiego rozwiązania skorzystało około 15% beneficjentów Czystego Powietrza. Zmiana jest związana z wytycznymi zapisanymi w Krajowym Planie Odbudowy, Polskim Ładzie oraz uchwałami antysmogowymi poszczególnych województw i jest wprowadzona na stałe. Ustawodawca w miejsce pieców węglowych zaproponował finansowanie montażu kotłów dwupaliwowych, czyli rozwiązania innowacyjnego, którym ciepło uzyskuje się z palenia pelletem i zgazowania drewna. Oprócz kotłów dwupaliwowych wspierane są także między innymi:

 • pompy ciepła,
 • kotły olejowo-kondensacyjne,
 • kotły na pellet drzewny,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • kotłownie gazowe.

Czyste Powietrze to także szansa na uzupełniającą pomoc na budowę instalacji fotowoltaicznej i systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dotacja pompa ciepła – jakie jeszcze zmiany?

Zmiany w programie Czyste Powietrze w 2022 roku to nie tylko usunięcie wsparcia dla kotłów węglowych. Ustawodawca zaprezentował uproszczenie zasad składania i rozliczania, w tym:

 • umożliwił łączenie dotacji z gminnymi programami parasolowymi, w sytuacji gdy wnioskodawca nie staje się właścicielem źródła ciepła do zakończenia okresu trwałości.
 • Zezwolił na wydłużenie realizacji projektu, gdy ewentualne opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.
 • Zredefiniował wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe.

Kolejną istotną korektą jest dodanie nowego poziomu dofinansowania dla najmniej zamożnych Polaków.

Dotacja pompa ciepła – nowy poziom finansowania

Nowa grupa beneficjentów programu Czyste Powietrze to osoby, które najczęściej korzystają z kopciuchów w gospodarstwach domowych. Z myślą o nich przewidziano wsparcia na poziomie do 90% kosztów kwalifikowanych! Tym samym za zakup i montaż pompy ciepła wraz z fotowoltaiką będzie można otrzymać aż 69 tysięcy złotych dotacji.

Powyższy poziom wsparcia przysługuje osobom, które spełnią warunek dochodowy – dysponują kwotą maksymalnie 900 złotych miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego lub 1260 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego. Istnieje także szansa na kwalifikację w oparciu o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dotacja pompa ciepła – ile otrzymamy na fotowoltaikę i pompę ciepła?

Ile możemy otrzymać w pozostałych dwóch progach dochodowych? Osoby kwalifikujące się do poziomu podstawowego dostaną do 30 000 złotych na budowę instalacji PV wraz z pompą ciepła. Z kolei aż 37 tysięcy uzyskają osoby, których dochody nie przekraczają 1564 złote w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Co ważne, wysokość wsparcia uzależniona jest także od klasy zakupionego sprzętu. Wyższa klasa efektywności energetycznej urządzenia wiąże się z wyższą dotacją.

Dotacja pompa ciepła – jak wypełnić wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wymaga podania szeregu danych, w tym:

 • Danych personalnych beneficjenta.
 • Danych lokalizacyjnych budynku.
 • Parametrów technicznych instalowanych urządzeń.
 • Danych finansowych.

Oprócz tego niezbędne jest załączenie dokumentów takich jak:

 • Aktów potwierdzających prawo do własności obiektu.
 • Zaświadczeń o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.
 • Oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • Oświadczeń z danymi oraz podpisem małżonka, gdy występuje ustawowa wspólność majątkowa.

Sama procedura uzupełniania nie jest przesadnie skomplikowana, ale wymaga uważności i skrupulatności. Z tego powodu dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług firmy, która nie tylko wykona montaż pompy ciepła i fotowoltaiki, ale weźmie na siebie ciężar kwestii administracyjnych. Właśnie tak działa firma ElektroSol, która przeprowadza klientów przez cały proces zmiany źródła ogrzewania: od audytu, przez dobór komponentów, instalację, aż na finansowaniu kończąc.

Dotacja pompa ciepła – jak złożyć wniosek?

Istnieją trzy zasadnicze ścieżki składania wniosku w ramach programu Czyste Powietrze. Najczęściej stosuje się drogę elektroniczną, która jest szybka i nie wymaga wychodzenia z domu. W tym wypadku przechodzimy na witrynę gov.pl gdzie w zakładce „Nieruchomości i środowisko”wybieramy ZŁÓŻ WNIOSEK. Gotowy dokumenty możemy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Alternatywą dla osób, które wolą składać podpisy odręczne, jest dostarczenie aplikacji do właściwego WFOŚiGW lub urzędu gminy (pod warunkiem, że ta zawarła porozumienie o realizacji programu). Można to zrobić osobiście lub korespondencyjnie.

Ostatnią z opcji na złożenie wniosku jest tak zwany Kredyt Czyste Powietrze. To nowe narzędzie, w ramach którego na podstawie złożonego wniosku pracownik banku uzupełnia za nas wniosek.

Dotacja pompa ciepła – czy warto skorzystać?

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest narzędziem ogólnokrajowym, realizowanych w dowolnym miejscu Polski. Może z niego korzystać szeroki zakres beneficjentów. W związku z drożejącymi rachunkami za energię elektryczną i opał warto już dziś rozważyć modernizację energetyczną swojego domku rodzinnego. To nie tylko szansa na poprawę środowiska naturalnego, ale także potencjalne oszczędności dla naszego portfela. Wymiana kopciuchów, prędzej czy później, stanie się obowiązkowa w każdym obiekcie. Tym bardziej warto zainwestować w ekologiczne źródło ciepła już teraz, gdy można otrzymać realne wsparcie finansowe!

Jeśli szukają Państwo rzetelnego wykonawcę dostawy i montażu, zachęcamy do kontaktu z doradcami ElektroSol!

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Kategorie

Ostatnie aktualności

Tagi