Pompy ciepła Rzeszów • Fotowoltaika • ElektroSol

Energia odnawialna Rzeszów i Okolice

ElektroSol

ul. Zbożowa 7
37-500 Jarosław
NIP: 8133626607

Telefon

+48 667 286 216

E-mail
d.marciak@elektrosol.pl

Gruntowa pompa ciepła – czym jest i jak działa?

Odnawialne źródła energii • Rzeszów
Czy warto montować gruntowe pompy ciepła? W ostatnich latach liczba montowanych gruntowych pomp ciepła utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2020 roku oddano do użytkowania…

Gruntowa pompa ciepła – czym jest i jak działa?

cze 17, 2022 | Poradniki

Czy warto montować gruntowe pompy ciepła?

W ostatnich latach liczba montowanych gruntowych pomp ciepła utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2020 roku oddano do użytkowania około 5530 sztuk, zaś rok później 6200 sztuk. Ostatnie miesiące pokazują, że zainteresowanie tego typu rozwiązaniem wzrasta, co należy wiązać z uruchomieniem Programu Moje Ciepło. W jego ramach można otrzymać nawet do 21 tysięcy złotych na montaż gruntowej pompy ciepła w nowym budownictwie. Jakie są zalety urządzenia?

Jak działa gruntowa pompa ciepła i czy potrzebne są jakieś zgody administracyjne? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Pompa ciepła gruntowa – co to za urządzenie?

Tradycyjne kotły do wytworzenia ciepła wymagają użycia określonego rodzaju paliwa. W przypadku pomp ciepła energię uzyskuje się z otoczenia: powietrza, wody lub ziemi. Pompy gruntowe dokonują wymiany ciepła przy pomocy wymiennika zagłębionego pod powierzchnią ziemi lub w przygotowanych odwiertach. Pozyskane w ten sposób ciepło wykorzystuje się na potrzeby centralnego ogrzewania, c.w.u. lub chłodzenia.

Pompa ciepła gruntowa – kto powinien się nią zainteresować?

Gruntowa pompa ciepła jest stworzona dla osób, którym na sercu leży losy środowiska naturalnego i przyszłości planety. Z uwagi na technologię pozyskiwania energii, działanie urządzenia nie generuje zanieczyszczeń ani pyłów. Jedynym zasobem nieodnawialnym niezbędnym do prawidłowego działania instalacji jest energia elektryczna do zasilenia sprężarki.

Gruntowa pompa ciepła jest samoobsługowa i bezpieczna w użytkowaniu. Ważnym czynnikiem skutecznego montażu jest w tym wypadku dostęp do gruntu. Wiele urządzeń działa efektywnie na bazie niewielkiego skrawka ogrodu. W tym wypadku stosuje się wymiennik pionowy, o którym napiszemy szerzej w dalszej części artykułu. Nie trzeba mieć zatem dużych areałów ziemi, żeby móc starać się o założenie pompy.

Jak działa pompa ciepła gruntowa?

Jak działa pompa ciepła gruntowa?

Schemat pracy gruntowej pompy ciepła jest całkowicie automatyczny. Po wykonaniu odpowiednich aktywności geodezyjnych i założeniu wymiennika gruntowego należy uzupełnić go mieszaniną wody z płynem niezamarzającym. To właśnie on pełni rolę transportera ciepła z ziemi. Pod wpływem dostarczonej energii płyn zmienia stan skupienia z cieczy w parę. Następnie trafia do sprężarki, gdzie zostaje podniesiona jego temperatura. Gorąca para przez system ogrzewania podłogowego lub grzejniki trafia do gospodarstwa domowego. Analogicznie energia zostaje przekazywana do zasobnika z wodą. W ten sposób gospodarstwo domowe zostaje w pełni obsłużone pod kątem gospodarki cieplnej.

Pompa ciepła gruntowa – wymiennik poziomy czy pionowy?

Dobór gruntowej pompy ciepła musi być przeprowadzony przez doświadczonego inżyniera. Na podstawie dostępnego areału, rodzaju gruntu i wyników pomiarów przewodności i pojemności cieplnej określa on, czy zamontowane urządzenie będzie obsługiwane przez wymiennik poziomy czy pionowy. Pierwsze z rozwiązań jest znacznie tańsze, jednak możliwie do wybudowania tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sporej wielkości działką (mowa tu o 2-3 krotności powierzchni ogrzewanej). W miejscu posadowienia wymiennika nie może znajdować się żadne utwardzenie (chodnik, podjazd, zabudowa). Rury kolektora poziomego zakłada się poniżej strefy przemarzania gruntu, zatem do ich posadowienia nie są wymagane głębokie odwierty. Te zarezerwowano dla wymienników pionowych.

Głębokość odwiertu pionowego oscyluje wokół 40-100 metrów. Jeśli decydujemy się na tą technologię wykonania, wystarczy nam niewielka powierzchnia działki, którą można po instalacji pompy zabudować. Gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem pionowym gwarantuje wyższy współczynnik wydajności COP, a dzięki nowoczesnym technologiom redukuje ryzyko jakichkolwiek usterek czy awarii.

Pompy ciepła gruntowe – funkcja chłodzenia

Gruntowe pompy ciepła są w stanie działać w układzie chłodzenia pasywnego. Źródłem chłodu jest w tym wypadku grunt,którego temperatura nawet w sierpniowe, słoneczne dni wynosi około 10°C. Co ważne użycie tej funkcji nie generuje pobierania prądu z sieci (sprężarka pozostaje wyłączona). Jeśli zatem montowane urządzenie posiada odpowiednie oprzyrządowanie i moduły do pracy w trybie chłodzenia naturalnego, możemy z niego korzystać bez dodatkowych kosztów.

Pompy ciepła gruntowe – pozwolenia

Wymogi prawne dotyczące montażu gruntowych pomp ciepła reguluje szereg ustaw, w tym: prawo budowlane, prawo ochrony środowiska czy prawo geologiczne i górnicze. Zasadniczo w przypadku użycia wymiennika poziomego na gruncie należącym do właściciela instalacji, nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę czy innej zgody urzędowej. Inaczej wygląda sprawa z odwiertami. Tu niezbędne będzie przedłożenie staroście planu robót geologicznych, do których można przystąpić tylko wtedy, gdy w terminie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Kolejne formalności pojawią się na etapie budowy oraz po uruchomieniu instalacji. Z tego względu szczególnie ważne jest powierzenie całego przedsięwzięcia firmie z dużym doświadczeniem.

Pompa ciepła gruntowa – cena

Jak kształtuje się cena gruntowej pompy ciepła i od czego ona zależy? Cena za gruntową pompę ciepła zależy od wielu czynników. Tymi podstawowymi jest moc instalacji oraz wybrana technologia wykonania. W praktyce na ostateczny koszt wpływ mają też inne czynniki:

  • Marka pompy ciepła.
  • Dostępne funkcje.
  • Gwarancje.
  • Trudność wykonania prac budowlanych.

Jeśli szukają Państwo firmy, która przeprowadzi audyt, wykona montaż oraz zadba o dotacje i zgody administracyjne, zapraszamy do ElektroSol! Montażem gruntowych pomp ciepła zajmujemy się od wielu lat!

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Kategorie

Ostatnie aktualności

Tagi