Pompy ciepła Rzeszów • Fotowoltaika • ElektroSol

Energia odnawialna Rzeszów i Okolice

ElektroSol

ul. Zbożowa 7
37-500 Jarosław
NIP: 8133626607

Telefon

+48 667 286 216

E-mail
d.marciak@elektrosol.pl

Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze informacje

Odnawialne źródła energii • Rzeszów
Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze informacje Montaż odnawialnych źródeł energii zapewnia szereg korzyści. Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wysoka sprawność, wieloletnia trwałość, brak konieczności codziennej obsługi…

Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze informacje

lip 25, 2022 | Poradniki

Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze informacje

Montaż odnawialnych źródeł energii zapewnia szereg korzyści. Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wysoka sprawność, wieloletnia trwałość, brak konieczności codziennej obsługi – to wszystko niewątpliwe atuty, które wpływają na wciąż rosnącą popularność, jaką osiągają pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Jarosław to jedno z tych miast, gdzie dynamika zmian postępuje szybciej, niż w innych regionach Polski.

Mieszkańcy mają świadomość, że Podkarpacie charakteryzuje się wysokim nasłonecznieniem, które przekłada się na efektywność działania instalacji fotowoltaicznych. Na wysokie zainteresowanie zieloną technologią wpływają także dostępne dofinansowania, w tym te realizowane w formule odliczeń podatkowych.

Panele fotowoltaiczne Jarosław – możliwości odliczenia podatku

W trosce o realizację zasady zrównoważonego rozwoju zaprojektowano różne formy ulgi podatkowej na panele fotowoltaiczne. Jarosławscy mieszkańcy, którzy są:

 • podatnikami rozliczającymi się według skali podatkowej, stosującymi jednolitą stawkę podatkową lub korzystają z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych,
 • osobami uiszczającymi podatek rolny,
 • czynnymi płatnikami VAT,

mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie do swojej instalacji. W tym artykule skupimy się na pierwszej grupie, której przysługuje ulga w PIT. W kolejnych punktach przeanalizujemy katalog wydatków kwalifikowanych, warunki wsparcia oraz wysokość ulgi.

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika i powietrzne pompy ciepła w Jarosławiu

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku. Katalog możliwych kosztów kwalifikowanych jest bardzo szeroki i zawiera między innymi:

 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne,
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • ogniwa fotowoltaiczne,
 • instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Odliczyć można nie tylko koszty materiałów budowlanych, ale także usługi audytowe, projektowe oraz montażowe. Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków został ujęty w Rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Powietrzne pompy ciepła w Jarosławiu – podstawowe warunki ulgi termomodernizacyjnej

Zarówno mieszkańcy podkarpackich miejscowości, jak i właściciele lub współwłaścicieledomków jednorodzinnych z innych lokalizacji mogą znacząco obniżyć początkową wartość montażu odnawialnych źródeł energii. Ulga termomodernizacyjna obejmuje swoim zakresem obiekty:

 • wolnostojące,
 • w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
 • służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
 • stanowiące konstrukcyjne samodzielną całość.

Wspomniana budowla musi znajdować się już na etapie użytkowania, czego dowodem jest prawidłowo przeprowadzony odbiór. Ustawa o PIT precyzuje także kwestie dofinansowania instalacji na część obiektu: „wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc powierzchni całkowitej budynku”. Zakres potencjalnych beneficjentów dofinansowania na fotowoltaikę i powietrzne pompy ciepła w Jarosławiu jest rozległy.

Panele fotowoltaiczne Jarosław – wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Tak zaprojektowane inwestycje z sekcji panele fotowoltaiczne Jarosław mogą otrzymać do 53 tysięcy złotych, lub nawet 106 tysięcy złotych w przypadku wystąpienia współwłasności małżeńskiej. Co ważne limit ten dotyczy wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych dokonywanych przed danego podatnika. Ulga termomodernizacyjna łączy się także z innymi programami pomocowymi, w tym z kolejną edycją Mojego Prądu, Czystym Powietrzem czy Moim Ciepłem.

W tym miejscu należy też pamiętać o zakazie podwójnego finansowania. Wydatki pokryte dotacją nie mogą być już ujęte w kwocie podlegającej odpisowi.

Ulga w podatku PIT na ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła w Jarosławiu – jak długo można korzystać?

Zgodnie z dokumentami programowymi mieszkaniec ma maksymalnie 3 lata na ukończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tak aby to mogło stanowić przedmiot dofinansowania. Faktury za wykonane usługi rozlicza się na bieżąco w rocznym zeznaniu podatkowym. W sytuacji, gdy odliczenie nie jest możliwe w danym roku kalendarzowym, beneficjent może starać się o nie przez 6 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto daną inwestycję lub sporządzono audyt energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna – podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna dostępna jest dla polskich użytkowników dopiero od kilku lat. To narzędzie finansowe pozwala na odliczenie od podatku PIT kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wachlarz możliwych prac jest szeroki i obejmuje między innymi usługi z sekcji panele fotowoltaiczne Jarosław. W celu uzyskania dofinansowania należy wypełnić załącznik PIT/0 i przenieść kwotę odliczenia do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom obiektów, rozliczających się według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), stosujących jednolitą stawkę podatkową (19 proc.) bądź korzystający z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Kategorie

Ostatnie aktualności

Tagi