Pompy ciepła Rzeszów • Fotowoltaika • ElektroSol

Energia odnawialna Rzeszów i Okolice

ElektroSol

ul. Zbożowa 7
37-500 Jarosław
NIP: 8133626607

Telefon

+48 667 286 216

E-mail
d.marciak@elektrosol.pl

Program Moje Ciepło

Odnawialne źródła energii • Rzeszów
Program Czyste Powietrze stanowi od lat skuteczne wsparcie transformacji energetycznej Polski. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jest on jednak przeznaczony dla beneficjentów zmieniających nieefektywne źródło ciepła…

Program Moje Ciepło

cze 20, 2022 | Poradniki

Program Czyste Powietrze stanowi od lat skuteczne wsparcie transformacji energetycznej Polski. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jest on jednak przeznaczony dla beneficjentów zmieniających nieefektywne źródło ciepła na inne, wpisujące się w katalog kosztów kwalifikowanych. Nowe budownictwo było do tej pory pozbawione możliwości dotowania instalacji pompy ciepła. To zmieniło na początku drugiego kwartału 2022 roku. Właśnie wtedy ruszył nabór w konkursie Moje Ciepło. Kto może z niego skorzystać? Co można finansować? Jakie są najważniejsze terminy?

Pompa ciepła dofinansowanie Moje Ciepło – jaki jest cel?

Głównym celem programu Moje Ciepło jest wsparcie rozwoju ogrzewania indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem ekologicznych źródeł ciepła. Do dotacji kwalifikują się koszty montażu: gruntowych pomp ciepła, pomp ciepła typu powietrze-powietrze oraz pomp ciepła powietrze-woda. W ramach programu dofinansowane zostaną także dodatkowe elementy osprzętu, takie jak:

 • dokumentacja techniczna,
 • zbiorniki c.w.u,
 • bufory.

Pompa ciepła dofinansowanie Moje Ciepło – beneficjenci?

W zakresie podmiotowym konkursu wyróżniono trzy główne warunki, jakie powinni spełnić beneficjenci by otrzymać wsparcie. Po pierwsze wnioskodawca musi być osobą fizyczną będącą właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pompy ciepła powietrzne i gruntowe będą dotowane tylko wtedy, gdy na dzień składania wniosku o dofinansowanie

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego starającego się o wsparcie lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Drugim warunkiem podmiotowym instalacji pompy ciepła w ramach nowego programu jest zgodność danych Beneficjenta z informacjami zawartymi w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wreszcie po trzecie wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym dotyczącym montażu odnawialnego źródła energii.

Pompa ciepła dofinansowanie Moje Ciepło – wysokość wsparcia

W ramach programu Moje Ciepło można otrzymać do 21 000 złotych dotacji na instalację pompy ciepła wykorzystującej energię z ziemi. Trzykrotnie mniej mogą otrzymać osoby chcące zamontować pompy ciepła powietrzne. Co ważne w tym konkursie, podobnie jak w Czystym Powietrzu, przewidziano dwa poziomy dofinansowania: 30% kosztów kwalifikowanych i 45% kosztów kwalifikowanych. Do wyższej kategorii wsparcia zaliczają się Beneficjenci legitymujący się Kartą Dużej Rodziny. Łączny budżet programu wynosi 600 milionów złotych, ale jak podkreśla zastępca Prezesa NFOŚiGW, nie jest wykluczone, że alokacja zostanie zwiększona.

Pompa ciepła dofinansowanie – jakie warunki musi spełnić urządzenie?

Nie każda pompa ciepła powietrzna i gruntowna kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Moje Ciepło. Przede wszystkim wspierane urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej. I tak dla pomp ciepła typu powietrze-woda, grunt-woda lub woda-woda, minimalna klasa efektywności energetycznej określona została na poziomie A++ dla temperatury zasilania 55°C. W przypadku pompy ciepła powietrzne-powietrze wystarczy aby urządzenie posiadało klasę A+. Pozostałe warunki postawione przez dokumentację konkursową wyglądają następująco:

 • pompa ciepła musi być fabrycznie nowa i jednocześnie wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed montażem,
 • wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu przez okres 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu,
 • na jeden obiekt przysługuje maksymalnie jedno dofinansowanie w ramach Mojego Ciepła,
 • dotacja nie łączy się z dofinansowaniami z projektów europejskich,
 • aby otrzymać wsparcie niezbędne jest przedłożenie zgód wszystkich współwłaścicieli,
 • beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia promocji projektu,
 • w budynku objętym wnioskiem o dofinansowanie nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe.

Aby skutecznie złożyć wniosek w programie Moje Ciepło wymagane jest także spełnienie restrykcyjnych warunków technicznych. Jeśli montaż odbywa się w 2022 roku współczynnik Ep musi być niższy niż 63 kWh/(m² × rok). W kolejnych okresach funkcjonowania konkursu wartość wskaźnika jest jeszcze niższa (55 kWh/ (m² × rok).

Pompa ciepła dofinansowanie – terminy

Nabór w programie Moje Ciepło został oficjalnie uruchomiony 29 kwietnia 2022 roku i potrwa do końca 2026 roku lub do wyczerpania puli środków. W tym okresie należy dokonać pełnej instalacji pompy ciepła, przez co należy rozumieć poniesienie kosztów, zamontowanie i uruchomienie urządzeń wraz z towarzyszącymi elementami.

Pompa ciepła dofinansowanie – jak złożyć wniosek?

Wnioski na finansowanie montażu pompy ciepła powietrznej i gruntowej można składać w trybie ciągłym. Zgodnie z regulaminem konkursu dopuszczalna jest wyłącznie elektroniczna forma przesyłania korespondencji za pomocą właściwego Generatora. Sam proces uzupełniania dokumentacji oraz przygotowania załączników wymaga sporej dokładności i wnikliwej analizy posiadanych dokumentów technicznych i księgowych. Pomocne może okazać się wsparcie wykwalifikowanej firmy w ramach kompleksowej usługi doboru, montażu i pozyskania finansowania. Jeśli szukają Państwo tego typu profesjonalnej obsługi zapraszamy do kontaktu z ElektroSol.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Kategorie

Ostatnie aktualności

Tagi